อบรมขยายผลโครงการ DLIT

โพสต์4 พ.ย. 2558 23:09โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 6 ตุลาคม 2558  นายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โดยมีวิทยากรจาก GEG PHAYAO  2 ท่าน คือ ครูศิริขวัญ  วงศ์ชุมพันธ์ และครูรุ่งทิพย์  ขันธวงศ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน DLIT และ Google Apps for Education ซึ่งคณะครูทุกท่านต่างให้ความสนใจและตั้งใจอบรมเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
Comments