อบรมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน

โพสต์6 ส.ค. 2559 02:14โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายมานะ  พิริยพัฒนา  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม สำหรับนักเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีพระวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ความเมตตาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนตลอดวัน ซึ่งนักเรียนต่างได้รับความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และความสนุกสนาน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments