อบรมโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม

โพสต์16 ส.ค. 2562 04:25โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2562 04:26 ]

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา (กอ.รมน.) ซึ่งนำโดย พ.อ.วีระพงษ์  พันธจักร ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพะเยา จัดอบรมโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาปฏิบัติธรรม สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละต่อส่วนรวม และสร้างความผูกพันความอบอุ่นภายในครอบครัว ส่งผลให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>