อบรมนักเรียน และครูแกนนำพอเพียง

โพสต์30 มี.ค. 2560 02:26โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2560 03:15 ]
การถอดบทเรียนของครูและนักเรียนแกนนำ ปศพพ. ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาฯ และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ในการเข้าค่ายนักเรียนแกนนำ และครูแกนนำพอเพียงเรียนรู้โครงการในพระราชดำริฯ หลักการทรงงาน วันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>