อบรมการทำ Logbook

โพสต์7 ธ.ค. 2561 00:05โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2561 00:05 ]
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดอบรมการทำ Logbook แก่คณะครูของโรงเรียน เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และตรวจสอบได้ โดยมีครูเย็จกิจ  อุดมรักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>