อบรมหลักสูตรป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและขับขี่ปลอดภัย

โพสต์12 ธ.ค. 2559 19:53โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2559 20:14 ]
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย  จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560  แก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย วินัยจราจร รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน โดยวิธีการฝึกอบรม สาธิต และฝึกปฏิบัติใหัความรู้ทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องปลอดภัยให้แก่นักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 15 - 18 ปี ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments