อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพนัน

โพสต์23 มิ.ย. 2562 22:11โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 22:11 ]
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ "โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน" ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมงานตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา เป็นวิทยาการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>