วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ศึกษาดูงาน ปศพพ.

โพสต์1 มิ.ย. 2560 08:54โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2560 08:55 ]

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน โดยมีคณะครู และนักเรียนประจำฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวันแก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนั้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>