วันอาเซียน

โพสต์9 ส.ค. 2562 01:51โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2562 01:51 ]

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในงานมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายประจำชาติอาเซียนของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>