วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โพสต์13 ก.ค. 2562 05:41โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2562 05:41 ]

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูปมาบิณฑบาตรและแสดงธรรมเทศนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ นอกจากนี้ยังมีพิธีประกาศเป็นพุทธมามกะ และกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์ถัดไป โดยจะมีนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการมาร่วมกิจกรรมด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>