วันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน

โพสต์28 ส.ค. 2561 04:19โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 04:19 ]

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์ และวันอาเซียนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ตลอดการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ซึ่งในงานมีกิจกรรมการปล่อโคมลอยขนาดใหญ่ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ เป็นต้น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>