วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์26 มิ.ย. 2562 01:05โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2562 01:06 ]

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ 111 ปี เชียงคำรำลึก โดยมี นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารเนื่องในวันยาเสพติดโลก เพื่อเป็นให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และช่วยกันป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกรูปแบบ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>