วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์8 ก.ค. 2561 19:52โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2561 19:52 ]
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกหลายอย่าง อาทิ การแสดงละคร การตอบปัญหา เป็นต้น นอกจากวันนี้ในวันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย ทางโรงเรียนได้รณรงค์กิจกรรมดัวกล่าวโดยการเชิญชวนบุคลากรในโรงเรียนสวมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท <<ประมวลภาพกิจกรรม>>