วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 26 ก.ค.59

โพสต์4 ส.ค. 2559 21:46โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ทางโรงเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ" เพื่อเป็นรำลึกถึงประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ตลอดจนการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียน โดยมีกิจกรรมการประกวดแต่งคำประพันธ์ การแต่งตัวเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนาน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments