วันสุนทรภู่

โพสต์26 มิ.ย. 2562 01:18โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2562 01:18 ]

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 ซึ่งมีกิจกรรมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านสุนทรภู่ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันของนักเรียน อาทิ  แข่งขันคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์  การแข่งขันวาดภาพระบายสีเรื่องราวในวรรณคดี เป็นต้น  โดยกิจกรรมจะมีตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งนัักเรียนต่างให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>