วันสิ่งแวดล้อมโลก

โพสต์9 มิ.ย. 2561 01:04โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2561 01:04 ]
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนสนใจรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างขยะ และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียน และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยมีคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>