วันปิยมหาราช

โพสต์2 พ.ย. 2560 00:06โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2560 00:06 ]

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดยนายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเชียงคำ