วันปิยมหาราช

โพสต์22 ต.ค. 2559 20:48โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดยนายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา และชุมชนในเขตอำเภอเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments