วันปิยมหาราช

โพสต์4 พ.ย. 2558 23:19โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2558 23:19 ]
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดยนายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา และชุมชนในเขตอำเภอเชียงคำ
Comments