วันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์6 ส.ค. 2562 03:59โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 03:59 ]

วันที่ 29 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "ภาษาถิ่น ภาษาไทย จังหวัดพะเยา" ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และโล่รางวัลจำนวน 4 รายการ นอกจากยังได้มอบเกียรติบััตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาแห่งชาติ ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนอีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>