วันครู ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 ม.ค. 2561 01:44โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2561 01:44 ]
วันที่ 16 มกราคม 2561  ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้เข้ากิจกรรมงานวันเกียรติยศครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆ แก่ลูกศิษย์ เนื่องในโอกาสวันครู อีกทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง โรงเรียน ตลอดจนวิชาชีพครู