วันครู ปี 2562

โพสต์23 ม.ค. 2562 04:38โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2562 04:40 ]
วันที่ 16 มกราคม 2562  ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้เข้ากิจกรรมงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆ แก่ลูกศิษย์ เนื่องในโอกาสวันครู อีกทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง โรงเรียน ตลอดจนวิชาชีพครู