วันครู ปี 2560

โพสต์26 ม.ค. 2560 01:40โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายมานะ  พริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม "วันครู ประจำปี 2560" ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นการรำลึกพระคุณของบูรพาจารย์ และรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นอันมาก
Comments