วันครู ประจำปี 2559

โพสต์17 ม.ค. 2559 01:54โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2559 02:17 ]

วันที่ 16 มกราคม 2559 นายมานะ  พริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม "วันครู ประจำปี 2559" ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ในโอกาสนี้มีคุณครูของเราได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารรางวัลเกียรติยศและหนึ่งแสนครูดี ดังนี้ 1. รางวัลเกียรติยศ  รองผู้อำนวยการด้านการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ 2. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ได้แก่ นางปริยานุช  ปังประเสริฐกุล  นางสาวณิชาภัทร  ใจคำ นายพงษ์ศักดิ์  เจนใจ  นายศิขรินทร์  ศิรินาม และนางสาวแพรพิชญ์ชา  เบ็ญชา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>                                   
Comments