สรุปงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2561

โพสต์19 ต.ค. 2561 01:03โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 01:15 ]
วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมสรุปแผนงาน โครงการ ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>