วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์19 ก.ค. 2560 19:23โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 19:23 ]
วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ทางโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีสวนสนามของกองลูกเสือทั้งสองสถาบัน เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนกฏและคำปฏิญาณต่อองค์ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>