วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์24 ก.ค. 2559 20:15โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ทางโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีสวนสนามของกองลูกเสือทั้งสองสถาบัน เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนกฏและคำปฏิญาณต่อองค์ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments