วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์16 มิ.ย. 2561 23:52โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2561 23:52 ]
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ให้ ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทางโรงเรียนมีการมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีฐานะยากจน เพื่อให้นักเรียนได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>