วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์26 มิ.ย. 2560 00:07โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 00:07 ]

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่คุณครูผู้อบรมสั่งสอน อีกทั้งยังเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตาของครูที่มีต่อศิษย์ทุกคน ซึ่งวันไหว้ครูในปีนี้นักเรียนคณะสีต่างๆ ได้จัดตกแต่งพานไหว้ครูอย่างสวยงาม และมีความหมายที่ดี สื่อถึงความรัก ความกตัญญู และความเคารพต่อครูผู้มีพระคุณได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยังได้จัดกิจกรรมบวงสรวงดวงวิญญาณสุนทรภู่ การอ่านคำสดุดีสุนทรภู่ เนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศแสดงประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนได้ศึกษาอีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>