วันไหว้ครู

โพสต์13 มิ.ย. 2562 19:39โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 21:51 ]

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ให้ ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทางโรงเรียนมีการมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีฐานะยากจน เพื่อให้นักเรียนได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>