อบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร

โพสต์1 มิ.ย. 2562 03:10โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2562 03:36 ]
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา จัดอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความรักและความหวงแหนในผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งคณะครูและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>