ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

โพสต์20 พ.ค. 2561 23:58โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2561 23:59 ]

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับผู้อำนวยการวิโรจน์  แสงแก้ว  ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติจากมาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการอย่างมากมาย<<ประมวลภาพกิจกรรม>>