ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศตวรรษที่ 21 จาก สพม.22

โพสต์30 ก.ย. 2558 00:49โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2558 00:50 ]
วันที่ 30 กันยายน 2558 ทางโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามกระบวนการ 5 Step 7 Module และนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมการจัดการกิจกรรมและผลงานการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยได้รับความสนใจจากคณะผู้ศึกษาดูงานเป็นอย่างดี
Comments