การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

โพสต์11 มิ.ย. 2560 19:19โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 01:48 ]
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมี นายภูริต  คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร พร้อมคณะเป็นกรรมการประเมินศูนย์ฯในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติอย่างสูงจากแขกผู้มีเกียรติหลายท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ นายปานทอง  สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พันเอกวิทยา  ชัยสมพร รอง ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา พระครูสุภัทร พรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ทั้งในจังหวัดพะเยา และเชียงราย ซึ่่งทางโรงเรียนได้นำเสนอฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานการเรียนต่างๆ แก่คณะกรรมการประเมินฯ และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งการแสดงกิจกรรมของนักเรียนประจำฐานการเรียนรู้ ซึ่งต่างได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในงานยังมีพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กับกลุ่มบริษัทสยามอนุรักษ์ จำกัด เพื่อดำเนินการพัฒนาโรงเรียนต่อไป<<ประมวลภาพกิจกรรม>>