ทัศนศึกษาไร่เชิญตะวัน

โพสต์27 ธ.ค. 2558 21:09โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2558 18:00 ]

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ไปทัศนศึกษา ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย และเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลสวดมนต์ข้ามปี สวัสดีอาเซียน ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆ ของภาคเหนือกว่า 30 ชาติพันธุ์ โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมพันคน ซึ่งนักเรียนของเราก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments