ทัศนศึกษา

โพสต์12 มี.ค. 2560 19:54โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2560 19:54 ]
วันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่นักเรียน โดยคณะครูได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ อาทิ ระดับ ม.1-3 ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย (วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง ตลาดการค้าชายแดนแม่สาย) ระดับ ม.5 ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และระดับ ม.4 และ ม.6 ทัศนศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>