ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

โพสต์22 พ.ค. 2559 00:16โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2559 00:27 ]

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง ซึ่งวันวิสาขบูชานั้นได้รับยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 อย่าง คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในฐานะพุทธศาสนิกชนจึงได้พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรในวันสำคัญเช่นวันนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments