ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ และขึ้นบ้านใหม่ "บ้านพอเพียง"

โพสต์5 ม.ค. 2560 01:39โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และโอกาสขึ้นบ้านใหม่ "บ้านพอเพียง" ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้หนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติในงานขึ้นบ้านใหม่ในครั้งนี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments