เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ศึกษาดูงาน

โพสต์11 ธ.ค. 2561 18:42โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2561 18:42 ]

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จำนวน 110 คน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>