เตรียมอุดมน้อมเกล้า ศึกษาดูงานศตวรรษที่ 21

โพสต์4 พ.ย. 2558 23:23โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2559 02:34 ]

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดย ผู้อำนวยการมานะ พิริยพัฒนา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนได้ให้การต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments