เตรียมความพร้อมรับการประเมิน scqa

โพสต์7 ส.ค. 2560 21:09โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2560 21:09 ]

วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน SCQA  ของโรงเรียน โดยมี นายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลในการดำเนินงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการฯ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>