ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน

โพสต์1 ม.ค. 2563 19:32โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2563 20:15 ]

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมบรรยาย "อุดมการณ์ความรักชาติ รณรงค์ ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน" โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>