ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.

โพสต์2 มิ.ย. 2561 21:56โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2561 21:56 ]

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนแกนนำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถิ์ จ.อุตรดิตถิ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนศึกษากระบวนการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในโรงเรียนของเรา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>