ศึกษาดูงาน STEM Education

โพสต์4 ส.ค. 2559 23:13โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ผู้บริหาร และคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน "Thailand Stem Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีการแสดงผลงานของครูและนักเรียน โรงเรียนเครือข่าย STEM Education ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน อย่างหลากหลาย และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments