ศึกษาดูงาน ลพบุรี อยุธยา และเพชรบุรี

โพสต์28 ส.ค. 2561 04:24โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 04:25 ]
วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2561 คณะครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา และวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี อยุธยา และเพชรบุรี  เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>