สรุปงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2562

โพสต์24 ต.ค. 2562 01:38โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2562 01:38 ]

วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมสรุปแผนงาน โครงการ ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>