สรุปงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2559

โพสต์16 ต.ค. 2559 00:41โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมสรุปงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559  ณ ภูลังการีสอร์ท อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งการจัดทำแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในปีงบประมาณใหม่ โดยกำหนดไว้ในแผนงาน โครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของผู้เรียนได้รับประโยชน์มากที่สุด <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments