สภานักเรียนศึกษาดูงาน

โพสต์26 มิ.ย. 2560 00:27โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 00:28 ]

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สภานักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนากิจกรรมของสภานักเรียน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ต่อไป