สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพะเยา

โพสต์25 ก.พ. 2560 02:35โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2560 20:14 ]

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง ซึ่งกองทัพเรือจัดถวาย มายังโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพะเยา และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรบ้านทุ่งหล่มใหม่ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในการนี้พระราชทานของที่ระลึก พร้อมทั้งเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. แก่อาสาสมัคร และโล่แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงาน และพระราชทานเครื่องแบบแก่ผู้แทนนักเรียน รวมทั้งหนังสือธรรมะ และของที่ระลึกแก่ผู้ใหญ่บ้าน และครู ตลอดจนเครื่องนุ่งห่ม และยาตำราหลวงแก่คนชรา จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรบ้านทุ่งหล่มใหม่ที่มาเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงพระราชทานของเล่น และสื่อการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิด และสมาธิ โดยมีพระประสงค์จะให้เด็กปฐมวัยในพื้นที่ชนบทห่างไกล ได้มีพัฒนาการ ทักษะที่เหมาะสมกับวัย  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>