สัปดาห์วันเข้าพรรษา

โพสต์24 ก.ค. 2559 20:20โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ทางโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป การประกวดมารยาทไทย การตอบปัญหาธรรมะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน และได้ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments